Tävlingsregler
Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller under loppet. Alla deltar på egen risk och minimiåldern är 17 år för SM-klassen (samma kalender år)

Startlista
Du hittar startlistan för SM på sthlm10.se

Langning
Det är fri vätskelangning runt hela banan. Det finns vätskekontroller med vatten och Umara sportdryck vid 3 km och 7,5 km.

Tävlingsdräkt
Som tävlande i SM-klassen krävs det att du bär föreningens tävlingsdräkt. Den som inte gör det räknas heller inte med bland SM-deltagarna.

Omklädning
Vi rekommenderar att du som löpare kommer ombytt till evenemanget. Det finns ingen möjlighet till omklädnad eller dusch på plats. Vill du duscha efter loppet är du välkommen till Friskis och Svettis Lindhagen. Här är det fri entré mot uppvisande av nummerlapp.

Nummerlapp
Din nummerlapp skall bäras fullt synlig, fäst på bröstet, under hela loppet. Tävlande i 22-årsklasserna och i veteranklasserna skall också bära en nummerlapp med aktuell klass på ryggen så att andra löpare kan se aktuell åldersklass.

Starttid
Loppet startar kl 19.30. Alla SM-löpare startar i första startgrupp. Alla SM-löpare måste vara samlade bakom startlinjen senast kl 19.25.

Farthållning, manliga farthållare för kvinnliga löpare
Det är inte tillåtet för en manlig deltagare att assistera kvinnliga deltagare i SM- och elitklassen genom att:

  • agera farthållare
  • utgöra vindskydd
  • hämta dryck från vätskekontrollerna eller längs med banan
  • på något annat sätt bistå enskild kvinnlig deltagare på bekostnad av övriga konkurrenter

Att bryta mot ovanstående kan medföra diskvalificering. Det är heller inte tillåtet att som tränare/coach/assistent cykla på banan. Det är dock självklart okej att använda cykel för att assistera ståendes på fler ställen än ett, cykling får dock ej ske på banan.

Dopingtest
Ett antal löpare kommer efter loppet att kallas till dopingtest.

Prisutdelning
Prisutdelning för de tre främsta manliga och kvinnliga löparna i SM-klasserna, samt M22/K22 sker från scenen i evenemangsområdet. För veteranerna sker prisutdelning från företagsscenen