Välkommen till SM i 10 km landsväg 2018

SM 10 km arrangeras för femte året i rad och arrangeras i år ihop med STHLM 10/SM-milen.

Startlista
Du hittar startlistan för SM på sthlm10.se.

Langning
Det är fri vätskelangning runt hela banan. Det finns vätskekontroller med vatten och Umara sportdryck vid 3 km och 7,5 km.

Tävlingsdräkt
Som tävlande i SM-klassen krävs det att man bär föreningens tävlingsdräkt. Den som inte gör det räknas heller inte med bland SM-deltagarna.

Omklädning
Vi rekommenderar att du som löpare kommer ombytt till evenemanget. Det finns ingen möjlighet till omklädnad eller dusch på plats.

Nummerlapp
Din nummerlapp ska bäras fullt synlig, fäst på bröstet, under hela loppet.

Tävlande i 22-årsklasserna och i veteranklasserna ska också bära en nummerlapp med aktuell klass på ryggen så att andra löpare kan se aktuell åldersklass.

Starttid
Loppet startar kl. 19.30. Alla SM-löpare måste vara samlade bakom startlinjen senast kl. 19.25.

Första startgrupp
Alla SM-löpare startar i första startgrupp.

Farthållning, manliga farthållare för kvinnliga löpare
Det är inte tillåtet för en manlig deltagare att assistera kvinnliga deltagare i SM- och elitklassen genom att:

  • agera farthållare
  • utgöra vindskydd
  • hämta dryck från vätskekontrollerna eller längs med banan
  • på något annat sätt bistå enskild kvinnlig deltagare på bekostnad av övriga konkurrenter.

Att bryta mot ovanstående kan medföra diskvalificering.

Det är heller inte tillåtet att som tränare/coach/assistent cykla på banan. Det är dock självklart okej att använda cykel för att assistera ståendes på fler ställen än ett, cykling får dock ej ske på banan.

Dopingtest
Ett antal löpare kommer efter loppet att kallas till dopingtest.

Prisutdelning
Prisutdelning för de tre främsta manliga och kvinnliga löparna i SM-klasserna, samt M22/K22 sker från stora scenen på eventområdet kl. 20.20. För veteranerna sker prisutdelning från företagsscenen kl. 20.40.

Mer information
Mer information om evenemanget finner du här.

Hässelby SK, Spårvägens FK och Svenska Friidrottsförbundet.